Dorimus' bestyrelse

Bestyrelsen består af 3-5 sangere fra koret samt dirigenten.

Følgende af korets medlemmer sidder i Dorimus' bestyrelse:
Kristian Bank Møller, formand
Annegrete Mogensen, næstformand
Oluf Kristensen, kasserer
Mona Johansen
Marianne Kirketerp Palmer
Doris Kjærgaard, dirigent